elkond.sk


Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. už tretie desaťročie úspešne pôsobí na domácom aj európskom káblovom trhu.

Ponúkame Vám široký sortiment metalických káblov a vodičov pre aplikácie v oblasti telekomunikácií, zabezpečovacej techniky, dátových prenosov, elektrických inštalácií s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť a iných. Okrem produktov Vám ponúkame vysokokvalifikované technické a odborné poradenstvo v oblasti využitia všetkých našich produktov so zameraním  na oblasť správnej aplikácie výrobkov z hľadiska požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť.

Ďakujeme, že ste nás navštívili a veríme, že Vám poskytneme dostatok informácií pre uspokojenie Vašich požiadaviek. Tešíme sa na spoluprácu.


ZD YouTube FLV Player